Aktualności | O firmie | Oferta | Współpraca | Informacje techniczne | Kontakt

   

Ta strona używa cookie!


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

.:: ID klienta ::..


W związku z reorganizacją systemu kont na stronie internetowej Techkom Elektronik, wprowadzone zostało ID klienta, które jest niezbędne, w przypadku odzyskiwania zapomnianego hasła. Klienci, którzy mają już założone konto, a nie znają swojego ID, mogą je sprawdzić po zalogowaniu się w menu po prawej stronie. Uwagi i pytania proszę kierować na adres rtadaszak@techkom.com.pl

Informacja techniczna


Informujemy, że zmianie uległ system zakładania kont w Sklepie Internetowym, w związku z czym ważność straciło konto Standard. Aby korzystać, z uproszczonego dostępu do serwisu, należy dokonać ponownej rejestracji.

Zamówienia przez internet
..:: Eliminacja administratora? ::..
18.03.2010

MIIM – inteligentne zarządzanie siecią przedsiębiorstwa

Na rynku jest niewiele narzędzi pozwalających na nadzorowanie fizycznego stanu infrastruktury sieci przedsiębiorstwa. Jednym z nich jest system MIIM firmy Molex – przyszłościowe narzędzie do zarządzania warstwą fizyczną sieci.


Zapewnienie niezawodnej łączności ze strategicznymi partnerami biznesowymi oraz pomiędzy pracownikami i poszczególnymi działami każdej firmy to podstawa jej rynkowego sukcesu. Mimo dużych wydatków ponoszonych corocznie na narzędzia do monitorowania stanu sieci, zarządzania jej zasobami i planowania zleceń pracy wśród działu IT, zwykle nie przywiązuje się dużej wagi do problemów wynikających z braku możliwości monitorowania fizycznej infrastruktury IT (odcinka sieci od przełącznika – do gniazda abonenckiego w strefie abonenckiej).

Niewiele jest w związku z tym narzędzi, które pozwalają na takie czynności, a te, które istnieją, zazwyczaj mają zastosowanie tylko do niewielkiego zakresu operacji na warstwie fizycznej. Umożliwiają na przykład inwentaryzację, czy przygotowanie listy zleceń pracy, oferują funkcje inteligentnych połączeń krosowych, jednak ich integracja z powszechnie dostępnymi narzędziami do zarządzania siecią nie jest doskonała. Problemy sprawia szczególnie fizyczna identyfikacja gniazd abonenckich i monitorowania ich stanu za pomocą oprogramowania. W rezultacie monitorowanie warstwy fizycznej albo odbywa się w szczątkowej postaci, albo wszelkie inspekcje muszą być przeprowadzane osobiście przez pracowników działu IT. W sukurs administratorom przychodzi firma Molex oferujący system MIIM – wszechstronne narzędzie do zarządzania warstwą fizyczną (ang. Physical Layer Management System.Do czego służy rozwiązanie MIIM?

• Umożliwia ciągłe monitorowanie i odwzorowanie warstwy fizycznej, łącznie z okablowaniem oraz podłączonym przełącznikiem i urządzeniami sieciowymi
• Weryfikuje ciągłość kabla poziomego aż do gniazda abonenckiego w obszarze roboczym, wykrywa wadliwe połączenia oraz identyfikuje błędy wynikające z połączeń krosowych w szafie dystrybucyjnej, uszkodzeń kabla poziomego lub rozłączeń pomiędzy gniazdem abonenckim, a komputerem użytkownika końcowego
• Porównuje stan powykonawczy elementów sieci z zamierzeniami projektowymi i wskazuje różnice
• Nieustannie monitoruje obecność urządzeń podłączonych do gniazd abonenckich, nawet jeżeli urządzenia te są wyłączone. Na wypadek nieautoryzowanych odłączeń bądź prób podłączenia się do sieci można skonfigurować powiadomienia dla odpowiedniego personelu
• Opcja „Smart Polling” dostarcza stale aktualnych informacji (IP adres. MAC adres) o wszystkich urządzeniach aktywnych (komputerach, drukarkach, itp) podłączonych do wszystkich gniazd abonenckich — MIIM zawsze wie, co jest gdzie podłączone
• Ułatwia zarządzanie zleceniami pracy, w tym planowanie i rejestrację przeniesień, rozbudowy i zmian, a także weryfikację prawidłowości wykonanych zleceń
• Ułatwia technikom wykonywanie połączeń krosowych dzięki diodom LED na panelach krosowych
• wskazujących porty, które należy połączyć bądź rozłączyć
System inteligentnego okablowania MIIM został pomyślany w taki sposób, aby był prosty do: zaprojektowania, zainstalowania i użytkowania. Nie wymaga specjalnych kabli krosowych, kabli wejścia/ wyjścia (w ich miejsce są stosowane kable krosowe RJ45<->RJ45) oraz urządzeń z wyświetlaczem LCD umożliwiającym poprawne użytkowanie system. System oferuje niezwykle prostą integracją z innymi aplikacjami do zarządzania sieciami LAN. Z uwagi na wymienione powyżej zalety koszt wdrożenia MiiM jest znacznie niższy niż w przypadku innych systemów inteligentnych dostępnych na rynku.

Zalety systemu MIIM

Lepsze zarządzanie siecią
• Umożliwia zdalne zarządzanie okablowaniem na całej długości toru transmisyjnego oraz podłączonymi do sieci urządzeniami (komputerami, itp)

Lepsze wykorzystanie zasobów
• Dokładna i aktualna widoczność warstwy fizycznej (wolnych portów w panelach bądź gniazdach abonenckich) oraz powiązanych urządzeń peryferyjnych

Inteligentne sondowanie
• (z ang “Smart Polling”) — ukierunkowane wykrywanie i aktualizowanie informacji o urządzeniach aktywnych (Laptopy, drukarki, itp.)

Lepsze bezpieczeństwo sieci
• Wykrywanie włamań (tj. podłączeń urządzeń obcych)
• System wykrywa nieautoryzowane wypięcia komputerów z sieci, nawet jeżeli urządzenie jest wyłączone

Zarządzanie całą warstwą fizyczną
• Nieustanne monitorowanie warstwy fizycznej od szafy krosowej aż po punkt abonencki

Lepsza efektywność pracy
• Skuteczniejsze zarządzanie przeniesieniami, rozbudową i zmianami oraz zleceniami pracy
• Mniej przestojów — dzięki szybszemu rozwiązywaniu problemów
• Wspomaganie użytkowników w wykonywaniu połączeń krosowych — eliminuje błędy ludzkie

Proste wdrażanie i zarządzanie
• Używanie standardowych kabli krosowych
• Dostępność raportów przydatnych w zarządzaniuBudowa MIIM

Rozwiązanie MIIM składa się z następujących elementów:
Oprogramowanie MIIM
Oprogramowanie MIIM™ jest zaprojektowane w architekturze klient-serwer i działa jako centralny element sterujący i przetwarzający dane systemu MIIM. Zarządza ono zasobami warstwy 1 modelu OSI i udostępnia na bieżąco pracownikom działu IT informacje o aktualnych połączeniach w okablowaniu strukturalnym monitorowanym przez system MIIM. Oprogramowanie umożliwia również dokumentowanie i administrowanie zmian połączeń w systemie okablowania zarówno bieżących jak i przyszłych. Umożliwia ciągłe monitorowanie całego kanału fizycznego — począwszy od gniazda abonenckiego aż po aktywne urządzenie sieciowe (Switch).
Aplikacja MIIM na bieżąco monitoruje wszystkie wpięcia i wypięcia kabli krosowych oraz urządzeń peryferyjnych (Laptopów, dru¬karek, itp), aktualizuje w bazie danych wszystkie adresy MAC, wykrywa i potwierdza dostępność portów w panelu bądź gnieździe abonenckim, a także powiadamia dział IT o wszystkich niezaplanowanych bądź nieautoryzowanych zmianach w sieci. Aktualizowanie danych o urządzeniach peryferyjnych (adresy MAC, itp.) następuje tylko dla portów w których w ostatnim czasie wykryto zmianę stanu (wpięcie/wypięcie), w znakomity sposób minimalizuje to ruch pakietów w sieci związany z działaniem systemu MIIM. Oprogramowanie zapewnia globalny dostęp do informacji o monitorowanej sieci oraz efektywne kosztowo zarządzanie nią.Najważniejsze możliwości oprogramowania:
• Widok hierarchiczny całej infrastruktury warstwy 1 przedsiębiorstwa aż do portu w gnieździe abonenckim
• Monitorowanie zdarzeń związanych ze wszystkimi wpięciami i wypięciami kabli krosowych oraz urządzeń peryferyjnych
• Inteligentne aktualizowanie informacji o urządzeniach peryferyjnych minimalizuje wykorzystanie pasma w sieci
• Monitorowanie łączności i stanu urządzeń peryferyjnych, nawet jeśli są wyłączone
• Możliwość wspomagania procesu krosowania (lokalizacja odpowiednich gniazd za pomocą migających diod LED)
• Dziennik zmian ułatwia detekcję przyczyn awarii
• Możliwość przypisania zasobów sieciowych do plików graficznych obsługiwanych przez system
• Funkcja łatwego wyszukiwania zasobów i informacji w bazie danych
• Architektura otwarta systemu umożliwia połączenie z innymi aplikacjami do zarządzania siecią
• Dostępny zestaw raportów do celów zarządzania i monitoringu sieci
• Nieograniczona liczba użytkowników

Skaner MIIM
Skanery MIIM™ monitorują aktywność (wpięcia/wypięcia) w monitorowanym systemie okablowania strukturalnego. Każdy skaner 1U może obsłużyć maksymalnie 48 paneli krosowych, co umożliwia monitorowanie do 576 osobnych kanałów fizycznych. Do ustanowienia magistrali danych pomiędzy skanerem a panelami krosowymi służą standardowe kable krosowe RJ45-RJ45.Skanery MIIM można konfigurować i uaktywniać niezależnie od oprogramowania. Kiedy oprogramowanie MIIM™ uzyska połączenie ze skanerem, skaner wykrywa sprzęt aktywny oraz urządzenia w sieci i wysyła te informacje do aplikacji MIIM. Skanery monitorują stan połączeń kanałów fizycznych MIIM i przekazują dane o zmianie stanu (wpięcie/wypięcie) do oprogramowania MIIM. Powoduje to uruchomienie funkcji inteligentnego aktualizowania danych (adres MAC, itp.), która wysyła zapytanie do określonego urządzenia połączonego z gniazdem, na którym nastąpiła zmiana stanu i przesyła uzyskane informacje z powrotem do oprogramowania.


Jeżeli aplikacja MIIM nie będzie mogła połączyć się ze skanerem, skaner będzie rejestrować transakcje w kolejce w celu późniejszego przekazania ich do oprogramowania MIIM. Skanery nie wymagają ponownej konfiguracji po awarii zasilania. Skanery MIIM zużywają mało energii, co może odgrywać zasadniczą rolę w środowiskach o dużym zapotrzebowaniu na energię, takich jak centra przetwarzania danych.
• Inteligentne pozyskiwanie informacji (adres MAC) umożliwia ciągłe aktualizowanie informacji w oprogramowaniu MIIM przy minimalnym wpływie na ruch w sieci.
• Skaner o dużej gęstości wymaga minimum miejsca ramie 19”
• Niskie zużycie energii — brak konieczności stosowania specjalnych wentylatorów czy chłodzenia
• Automatyczne wykrywanie i ponowna synchronizacja w przypadku awarii zasilania
• Skaner można testować i uaktywniać niezależnie od oprogramowania

24-portowy panel krosowy MIIM kategorii 6
Panele krosowe MIIM™ UTP Kategorii 6 są przeznaczone do instalowania w systemie okablowania inteligentnego MIIM. Każdy 24-portowy panel krosowy o wysokości 1U jest wyposażony w port magistrali danych (RJ45) usytuowany w tylnej części panela. Port magistrali danych łączony jest ze skanerem MIIM za pośrednictwem zwykłego kabla krosowego RJ45-RJ45. Panel krosowy umożliwia detekcję wpięcia kabla krosowego zarówno w port przedni panela krosowego jak i w port gniazda abonenckiego połączonego z danym panelem za pośrednictwem okablowania poziomego. Dwa wbudowane w panel wskaźniki stanu zasilania (Logo „molex cat 6” z lewej strony panela oraz wskaźnik punktowy z prawej strony) umożliwiają wizualną kontrolę zasilania panela krosowego poprzez kabel RJ45-RJ45 wpięty w skaner.• 24-portowy nieekranowany (UTP) panel krosowy Kategorii 6 1U. Połączenie ze skanerem MIIM za pośrednictwem standardowych kabli krosowych RJ45-RJ45 pełniących funkcję magistrali danych.
• 24-portowy panel krosowy UTP Kategorii 6 1U
• Dwa wskaźniki stanu zasilania panela umożliwiające prawidłowe podłączenie zasilania ze skanera
• Wbudowana półka do porządkowania przebiegów kablowych zapewnia odpowiedni promień gięcia terminowanych kabli
• W skład produktu wchodzi międzynarodowy zestaw śrub połączeniowych tj. metryczny (śruba/ podkłądka/koszyczek) jak i calowy ANSI (śruba wkręcana bezpośrednio w ramę 19”)
• Sekwencja 568A/B

Terminator gniazda MIIM
Jest to opcjonalny komponent rozwiązania MIIM instalowany w gnieździe abonenckim obszaru roboczego. Umożliwia systemowi monitorowanie integralności kabla poziomego aż do gniazda, gdy nie jest do niego podłączone żadne urządzenie (kanały zapasowe niewykorzystywane w danej chwili).Ponadto do połączeń magistrali danych pomiędzy panelem krosowym MIIM a skanerem MIIM wymagane są standardowe kable krosowe. Do każdego łącza pomiędzy panelem krosowym MIIM, a skanerem MIIM potrzebny jest jeden kabel krosowy. Do tego celu zalecamy stosowanie kabli krosowych UTP Kategorii 5e (lub wyższej).

Wprowadzenie systemu MIIM wiąże się z dodatkowymi kosztami w trakcie instalacji. W rezultacie jednak otrzymujemy nie tylko kompleksową wiedzę na temat stanu sieci i podłączonych do niej urządzeń, ale również narzędzie znakomicie ułatwiające prace administracyjne, szczególnie w wypadku złożonej infrastruktury. [oprac. JM]


Kontakt: Jacek Woźny
Źródło: Molex Premise Networks


   
 
   
Serwis dla Partnerów

Aktualne ceny hurtowe i dostępność produktów
 
  login:  
       
  hasło:  
   

zapomniane hasło

zarejestruj się
   
 
   
Dział Handlowy
Telefony:
71 79-11-950
71 79-11-955
71 79 11 957
71 79 11 958

Fax:
71 79-11-952


Godziny pracy:
pn-pt 08:00 - 16:00


Magazyn i Serwis
Telefony:
71 79-11-954
71 79-11-954

Godziny pracy:
pn-pt 08:00 - 16:00


Księgowość
Telefony:
71 79-11-951

Fax:
71 79-11-952


Godziny pracy:
pn-pt 08:00 - 16:00


  Techkom Elektronik Sp. z o.o.
ul. Maszynowa 10, 55-330 Źródła tel. 071 79-11-950 fax. 071 79-11-952
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000147314, REGON 93083326, NIP: 894-25-58-893
Kapitał zakładowy: 50 000 zł